Pensament crític, aquí teniu els beneficis i com fer-ho

El pensament crític és un terme que no és estrany d'escoltar. Sovint, algunes persones no poden distingir entre persones de pensament crític i argumentatiu. Encara que totes dues són coses diferents. El pensament crític és un procés de pensament constructiu (constructiu) per trobar solucions, mentre que a les persones argumentatives els agrada discutir només per guanyar els seus arguments. El pensament crític és un procés en el qual cal fer judicis raonables, lògics i ben pensats. Quan penseu de manera crítica, no només doneu per fets tots els arguments i conclusions, sinó que també poseu en dubte la validesa d'aquests arguments i conclusions. En resum, el pensament crític és la capacitat de pensar de manera clara i racional sobre què fer o què creure.

Definició de pensament crític

Citat de pensament crític, Michael Scriven, professor de ciències del comportament i de l'organització de la Claremont Graduate University, afirma que el pensament crític és un procés de disciplina intel·lectual per conceptualitzar, aplicar, analitzar, sintetitzar i/o avaluar la informació de manera activa i habilitat. Tant si la informació es recull com si es genera mitjançant l'observació, l'experiència, la reflexió, el raonament o la comunicació, com a guia per creure alguna cosa i fer una acció.

Com perfeccionar les habilitats de pensament crític

Les persones que pensen críticament sovint tenen diverses preguntes davant un fenomen o informació. Hi ha diversos tipus de preguntes que solen fer els pensadors crítics, com ara:
 • D'on ha sortit aquesta informació?
 • Les fonts d'informació són fiables?
 • La conclusió es basa en proves o només en una intuïció/intestí?
 • Les normes aplicables són definitives o es poden modificar?
 • La conclusió respon a la pregunta?
A més, les persones que pensen críticament tenen tres habilitats bàsiques en forma de:
 • Alta curiositat. Les persones de pensament crític sempre estan a la recerca de la informació i evidència més recents, els agrada aprendre molt i estan obertes a noves idees.
 • Escèptic, que sempre està qüestionant la nova informació obtinguda per la qual cosa no és fàcil creure el que diuen els altres.
 • Modèstia. Les persones amb pensament crític tenen una ment oberta i no estan orgullosos d'admetre errors o mancances quan s'enfronten a proves convincents que les seves idees i opinions són errònies.
Per poder pensar de manera crítica, ho pots aprendre de les següents maneres:
 • Identifica, construeix i avalua un argument sobre el tema que t'interessa.
 • Intenta entendre les relacions lògiques de cadascuna de les idees proposades.
 • Detectar si hi ha incoherències i errors habituals en el raonament.
 • Intenta resoldre problemes sistemàticament.
 • Identificar quina és la rellevància i la importància d'una o més idees.
El pensament crític no consisteix només en recollir informació. Un pensador crític ha de ser capaç de:
 • Busqueu fonts d'informació rellevants.
 • Treu conclusions lògiques a partir de la informació.
 • Utilitzeu aquesta informació per resoldre problemes.
[[Article relacionat]]

Els beneficis del pensament crític

Les habilitats de pensament crític no només són necessàries per a persones que treballen en determinats camps. El pensament crític pot beneficiar a qualsevol, inclòs a tu. Aquests són alguns dels beneficis del pensament crític.

1. Ser capaç de pensar amb claredat i racionalitat

La capacitat de pensar de manera clara i racional indica que una persona és capaç de pensar bé i pot resoldre problemes de manera sistemàtica. Aquesta habilitat és sens dubte un actiu per fer una carrera professional en qualsevol camp.

2. Millorar l'adaptabilitat

En una època que continua experimentant canvis ràpids, especialment l'aparició de nous coneixements i tecnologies, les persones amb pensament crític són capaços d'adaptar-se ràpidament. El motiu és que les persones amb pensament crític poden millorar les habilitats intel·lectuals flexibles, tenir la capacitat d'analitzar la informació i integrar diverses fonts de coneixement per resoldre problemes.

3. Millorar les habilitats de llenguatge i presentació

El pensament crític vol dir també pensar de manera clara i sistemàtica. Aquest patró de pensament pot millorar la capacitat d'entendre l'estructura lògica del text a l'hora d'estudiar-lo i analitzar-lo. Això pot millorar la capacitat d'expressar idees.

4. Incrementar la creativitat

Les habilitats de pensament crític us permeten arribar al fons dels problemes i trobar solucions creatives rellevants. Per tant, no només generar idees, el pensament crític també permet avaluar noves idees, seleccionar-les i modificar-les si cal.

5. Desenvolupament personal

El pensament crític pot ser una eina d'autoavaluació constructiva. Això es fa avaluant les decisions i les accions que s'han pres. Així, una persona que pensa críticament pot desenvolupar-se. No hi ha res de dolent començar a practicar les diverses formes de pensament crític anteriors a la vida quotidiana. Encara que no sigui fàcil, pots fer-ho lentament per poder gaudir dels beneficis.