La diferència entre catabolisme i anabolisme que cal saber

Els processos metabòlics produeixen energia per a la supervivència humana, des de moure's, pensar fins a créixer. Aquest procés es divideix en dos, a saber, el catabolisme i l'anabolisme, que funciona per regular les molècules perquè el cos funcioni correctament. Tots dos processos impliquen determinades proteïnes produïdes pel cos. Milers de reaccions metabòliques continuen tenint lloc al mateix temps. Tot ha estat regulat pel cos per mantenir les nostres cèl·lules sanes i funcionant correctament.

Conèixer el procés de catabolisme

El catabolisme és el procés de descomposició de molècules més grans o complexes (sobretot hidrats de carboni i greixos), en molècules més petites i més simples per al cos. Un exemple de catabolisme és el procés de glucòlisi, que és la ruptura de cadenes de glucosa de sis carbonis en cadenes de glucosa de dos carbonis que són més fàcils d'utilitzar per al cos. La funció del catabolisme està relacionada amb la descomposició dels teixits corporals i els magatzems d'energia per obtenir més combustible perquè diverses funcions corporals puguin funcionar correctament. El procés de catabolisme ajuda a alliberar energia perquè pugui proporcionar combustible per:
  • Procés anabòlic
  • Escalfar
  • Permet que els músculs es contraguin i el cos es mogui.
Quan les molècules complexes es descomponen en substàncies més simples, el cos allibera productes de rebuig metabòlics (residus corporals) a través de la pell, els ronyons, els pulmons i els intestins. El procés de catabolisme consta de tres etapes, a saber:

1. Fase de digestió

En l'etapa de la digestió, les grans molècules orgàniques, com ara lípids, proteïnes i polisacàrids, es digereixen en components més petits fora de la cèl·lula. Aquesta etapa es realitza sobre midó, cel·lulosa o substàncies proteiques que no poden ser absorbides directament per les cèl·lules del cos.

2. Alliberament d'energia

Un cop trencades, aquestes molècules són agafades per les cèl·lules del cos i es converteixen en molècules més petites, normalment l'acetil coenzim A, que allibera una mica d'energia.

3. Estalvi d'energia

L'energia alliberada s'emmagatzema després reduint el coenzim nicotinamida adenina dinucleòtid a NADH.

Conèixer el procés d'anabolisme

L'anabolisme és el procés invers del catabolisme, en el qual molècules petites i simples es construeixen en molècules més grans i complexes. Un exemple d'anabolisme és el procés de gluconeogènesi, que és el procés de formació de glucosa pel fetge i els ronyons a partir de fonts no hidrats de carboni. La funció de l'anabolisme està relacionada amb la construcció de teixits corporals i l'emmagatzematge d'energia. En general, els processos anabòlics afavoreixen l'aparició de:
  • Nou creixement cel·lular
  • Manteniment dels teixits corporals
  • Emmagatzematge (reserva) d'energia per a un ús futur.
Mitjançant el procés d'anabolisme, les molècules petites es poden convertir en molècules més grans i complexes d'hidrats de carboni, proteïnes i greixos. El procés d'anabolisme consta de tres etapes, a saber:

1. Fase de producció

Aquesta etapa implica la producció de compostos precursors, com ara aminoàcids, monosacàrids, isoprenoides i nucleòtids.

2. Activació

Aquests compostos precursors s'activen després en formes reactives mitjançant l'energia del trifosfat d'adenosina (ATP).

3. Construcció de molècules complexes

En aquest procés, s'incorporen diversos compostos precursors en molècules complexes, com ara proteïnes, polisacàrids, lípids i àcids nucleics. [[Article relacionat]]

Diferència entre anabolisme i catabolisme

Els processos de catabolisme i anabolisme són clarament diferents. Aquí hi ha algunes diferències entre anabolisme i catabolisme que podeu conèixer a part de l'explicació anterior.
  • En el procés d'anabolisme, les hormones que juguen un paper són les hormones estrògens, insulina, hormona del creixement i testosterona. Mentrestant, el procés de catabolisme implicarà les hormones adrenalina, cortisol, citocines i glucagó.
  • La diferència entre anabolisme i catabolisme també rau en l'ús d'energia i oxigen. L'anabolisme és un procés que no requereix oxigen, però utilitza una gran quantitat d'energia. D'altra banda, el catabolisme és un procés que requereix oxigen i allibera energia.
  • El procés d'anabolisme es produeix generalment quan el cos està en repòs o dorm, mentre que el catabolisme es produeix quan el cos està actiu o necessita energia.
  • Les reaccions anabòliques durant l'exercici poden augmentar la massa corporal i muscular, mentre que les reaccions catabòliques poden cremar greixos i calories.
Aquesta és una explicació dels processos de catabolisme, anabolisme i la diferència entre els dos. Si teniu preguntes sobre problemes de salut, podeu preguntar al vostre metge directament a l'aplicació de salut familiar SehatQ de forma gratuïta. Baixeu l'aplicació SehatQ ara a l'App Store o a Google Play.