Eines necessàries en el joc de beisbol

Les eines necessàries en els jocs de beisbol inclouen pilotes, bats i estaques per als marcadors. Aquest joc inclou un petit joc de pilota de dos equips, cadascun com a equip de batedor i un equip de guàrdia. El joc de beisbol és a primera vista semblant al beisbol o al softbol, ​​però té regles lleugerament diferents. En els jocs de beisbol, la mida de la pilota utilitzada i com obtenir-ne el valor són diferents dels dos jocs. La següent és una explicació més completa de les eines que cal preparar per jugar a beisbol.

Eines necessàries en el joc de beisbol

El joc de beisbol és un petit joc de pilota jugat per dos equips, és a dir, l'equip de guàrdia i l'equip de batedor. Cada equip està format per 12 persones. Per poder jugar bé a beisbol, un jugador ha de dominar la tècnica de colpejar, llançar i agafar la pilota. Aquest joc es pot jugar en diverses ubicacions sempre que hi hagi un camp gran. A més de ser saludable per al cos perquè ens activa el moviment, jugar a beisbol també pot entrenar la cohesió, l'agilitat i la disciplina dels jugadors. Hi ha diversos llocs i equipament que cal preparar abans de jugar a beisbol, a saber:

1. Camp

El camp utilitzat per jugar a beisbol és rectangular amb una longitud de 60-70 metres i una amplada de 30 metres. Al camp, hi ha d'haver 1 espai per al guarda, el batedor, el flotador i l'espai lliure. Mentrestant, al mig del camp hi ha d'haver tres punts que serviran de lloc per enganxar 2 pals de perxa i 1 pal d'ajuda.

2. Pilota

La pilota que es pot utilitzar en els jocs de beisbol és de goma o pell amb una mida de cercle de 19-20 cm. El pes recomanat del beisbol és de 70-80 grams.

3. El ratpenat

El ratpenat és de fusta amb una longitud d'entre 50-60 cm. La secció transversal del pal és ovalada i no ha de tenir més de 5 cm d'ample i 3,5 cm de gruix. Mentrestant, la longitud del mànec del bat en el joc de beisbol és de 15-20 cm amb un gruix de 3 cm i no s'ha d'embenar.

4. Perxa de pal

En el joc de beisbol, s'utilitzen dos tipus de pals, és a dir, el pal de relleu i el pal lliure o perxa. Aquests dos tipus de pals poden ser de fusta, ferro o bambú. El pal ha d'estar fermament ancorat al terra o al camp i almenys a 1,5 m sobre el terra.

5. Bandera

Les banderes no són equipament obligatori. Però si es vol posar una bandera a cada pal, cal distingir el color de cada tipus de pal. Per exemple, el color de la bandera al pal de la perxa és diferent del del pal de rescat. La mida de la bandera tampoc ha de superar els 0,5 m. Llegeix també:Sobre el joc de softbol que necessites saber

Història del joc de beisbol

Fins ara, no se sap quan es va iniciar el primer partit de beisbol. Però a partir de la història més antiga registrada, aquest esport es va jugar l'any 1744 a Anglaterra. Aquesta història està escrita al llibre de John Newbery. Aleshores, el 1828, William Clarke, que també venia d'Anglaterra, va escriure un llibre que incloïa les regles del beisbol. El 1884, la Gaelic Athletic Association (GAA) d'Irlanda va publicar les regles oficials del beisbol, que encara s'utilitzen oficialment en aquest país. Mentrestant, a Anglaterra, les regles i associacions oficials de beisbol només es van formar l'any 1943. Ara, el joc de beisbol rarament es juga als seus països d'origen. Kasti també es considera el precursor de l'esport del beisbol que encara és popular avui dia.

Beneficis de jugar a beisbol

Hi ha molts avantatges que es poden obtenir dels jocs de beisbol, com ara:
  • Cos sa perquè quan juguem a beisbol, correrem i ens mourem per entrenar molts òrgans del cos
  • Augmentar l'esportivitat entre jugadors o amics
  • Millorar la disciplina coneixent i aplicant les regles del joc
  • Desenvolupar la capacitat d'utilitzar estratègies i tècniques implicades en activitats organitzades
  • Mantenir una bona amistat i cooperació
  • Aprendre a comunicar-se i cooperar amb els altres
  • Proporciona un canal d'expressió i creativitat
  • Desenvolupar la capacitat d'utilitzar les estratègies i tècniques implicades

    una activitat de joc

[[articles relacionats]] El beisbol és un esport barat que es pot jugar en diferents llocs i hores. Jugant a beisbol, les activitats corporals saludables poden ser divertides.