Beneficis de la prova d'apercepció temàtica o TAT, proves clíniques per a la recerca de candidats

Igual que la prova de Rorschach, la prova d'apercepció temàtica o TAT és un tipus de prova de projecció que explica imatges ambigües. Aquest mètode es coneix popularment com a tècnica d'interpretació d'imatges. Fins ara, el TAT és un dels tests clínics de personalitat més utilitzats. Aquesta prova de projecció va ser iniciada pels psicòlegs dels Estats Units Henry A. Murray i Christina D. Morgan a la dècada de 1930. Igual que altres tests psicològics, la seva existència també ha suscitat polèmica pel que fa als mètodes d'avaluació no uniformes.

Com funciona?

La prova d'apercepció temàtica es fa mostrant unes targetes il·lustrades amb caràcters ambigus. La forma pot ser una figura de dones, homes, nens, activitats determinades, i també una situació. A continuació, es demanarà al subjecte que llegeixi la imatge segons la versió més dramàtica, amb preguntes com:
  • Què va desencadenar aquest incident?
  • Què va passar amb l'escena de la imatge?
  • Què pensen i senten els personatges de les imatges?
  • Quin és el final de la història de la imatge?
La versió més completa del TAT consta de 31 targetes. Aquest psicòleg de la Universitat de Harvard va suggerir inicialment l'ús de 20 targetes. A continuació, es selecciona la targeta que representa un personatge semblant al tema de l'examen. Però ara, la majoria dels psicòlegs clínics només utilitzen entre 5 i 12 targetes. Normalment, la selecció de targetes es basa en l'escena que coincideixi amb la situació i les necessitats del subjecte. Aleshores, el practicant utilitzarà el seu millor criteri per seleccionar l'escena de la targeta. Aquesta pot ser la base per obtenir més informació important del tema.

Quan s'utilitza TAT?

Hi ha diverses situacions en què els terapeutes utilitzen el TAT, com ara:
  • Coneix més el tema

Els psicòlegs poden utilitzar la prova TAT en sessions d'assessorament Aquesta prova pot ser trencaglaç durant la sessió d'assessorament perquè el subjecte se senti més relaxat i lliure per explicar històries. D'aquesta manera, el terapeuta pot saber quins conflictes emocionals pot tenir el client.
  • Ajuda a expressar sentiments

La prova TAT també s'utilitza sovint com una eina terapèutica que facilita que els clients expressin els seus sentiments de manera indirecta. El subjecte pot no ser capaç de transmetre clarament el que està sentint, però el punt de vista del terapeuta pot identificar l'emoció que s'està experimentant.
  • Aprofundir en les experiències vitals

Clients que s'enfronten a problemes com la pèrdua de la feina, el divorci o... malaltia terminal pot interpretar la imatge de la targeta amb el context del que està experimentant. D'aquesta manera, el terapeuta pot explorar més al llarg de la sessió d'assessorament.
  • Comprovació de l'estat psicològic

La prova TAT també s'utilitza de vegades com a mètode per avaluar la personalitat o la mentalitat d'una persona, tant si hi ha problemes psicològics com si no.
  • Avaluació de presumptes delinqüents

A més dels assaigs clínics, aquesta prova també es pot utilitzar per avaluar el risc d'una persona de repetir un delicte que ha comès o per fer coincidir si el perfil d'una persona coincideix amb el d'un presumpte autor d'un delicte concret. Generalment, s'utilitza en psicologia forense.
  • Avaluació de possibles empleats

No només amb finalitats clíniques i forenses, la prova TAT també es pot utilitzar per avaluar si una persona és apta per al treball que sol·licita. Sobretot, si la posició és propensa a fer front a l'estrès i a situacions incertes, com ara líders militars o forces de l'ordre.

Crítica a la prova TAT

La prova d'apercepció temàtica és sovint criticada per no tenir un estàndard d'avaluació oficial. No poques vegades, els psicòlegs realitzen aquesta prova d'una manera diferent, fins i tot amb el procés d'avaluació. També és possible que els psicòlegs no utilitzin el complex sistema de puntuació de Murray i, en canvi, segueixin interpretacions subjectives. [[article relacionat]] Per exemple, si els psicòlegs utilitzen el mateix sistema de puntuació, és possible que les targetes TAT ​​utilitzades siguin diferents. És a dir, és molt difícil formular una valoració vàlida i comparable. Si voleu saber més sobre què explorarien els psicòlegs en un examen clínic del tema, pregunteu directament al metge a l'aplicació de salut familiar SehatQ. Descarrega ara a App Store i Google Play