La funció del nucli, també conegut com el nucli de la cèl·lula i les seves parts

El nucli és un orgànul de la cèl·lula que sovint també es coneix com a nucli cel·lular. Els orgànuls són els òrgans presents a la cèl·lula. Si es compara amb el cos humà, els orgànuls cel·lulars com el nucli, el seu paper és gairebé similar al del cervell. El nucli és el centre de tots els orgànuls i s'encarrega de controlar l'activitat cel·lular.

La funció del nucli o nucli cel·lular

El nucli o el nucli de la cèl·lula té un paper molt important en el treball de la cèl·lula. Això és perquè aquí és on la cèl·lula emmagatzema el seu material genètic. El nucli cel·lular també juga un paper en activitats cel·lulars crucials com la síntesi de proteïnes i la divisió cel·lular. Anatòmicament, el nucli consta de diverses parts, com ara una capa externa anomenada embolcall nuclear, làmina nuclear, nuclèol, cromosomes, nucleoplasma i altres parts. Tots aquests components treballen conjuntament perquè el nucli pugui dur a terme diverses funcions, a saber:
  • Controlar la informació genètica a les cèl·lules, de manera que cada organisme (inclosos els humans) tingui les seves característiques
  • Controla la síntesi de proteïnes i enzims
  • Controla el creixement i la divisió cel·lular
  • Com a lloc per emmagatzemar ADN, ARN i ribosomes
  • Regula la transcripció de l'ARNm en proteïnes
  • Produeix ribosomes
Si es compara amb el nucli o nucli cel·lular, el seu paper és gairebé similar al del cervell humà. Aquest orgànul cel·lular actua com a centre d'activitat perquè les cèl·lules del cos puguin funcionar correctament. El nucli es troba al centre de la cèl·lula. És de mida força gran, ja que representa aproximadament el 10% del volum de la cèl·lula. En el cos humà, cada cèl·lula només té un nucli cel·lular. Però també hi ha éssers vius que tenen més d'un nucli, com els motlles de llim. Els nuclis que són més d'un s'anomenen nuclis. Dibuixa les parts del nucli o nucli cel·lular

Coneix amb més detall les parts del nucli

El nucli és un orgànul esfèric i de mida força gran que està envoltat externament per una capa o membrana protectora. A més, aquí teniu les parts del nucli en detall que heu de conèixer.

1. Embolcall nuclear

L'embolcall nuclear és la part més externa del nucli cel·lular que envolta tot l'exterior. Aquest sobre consta de dues capes, és a dir, la capa exterior i la capa interior. L'embolcall nuclear té porus d'uns 100 nanòmetres de mida pels quals entren i surten les molècules.

2. Làmina nuclear

La làmina nuclear és la capa sota l'embolcall nuclear que té forma de xarxa. Aquesta capa està formada per proteïnes anomenades làmines. La làmina nuclear serveix per suportar l'estructura de l'embolcall nuclear i garantir que l'estructura del nucli cel·lular es mantingui sòlida. A més de les làmines, aquesta part del nucli cel·lular també conté altres proteïnes que l'ajudaran a cooperar amb la capa interna de l'embolcall nuclear. La làmina nuclear també treballarà amb una proteïna en forma de fibra anomenada matriu nuclear, per regular el material genètic del nucli cel·lular perquè pugui funcionar de manera més eficient.

3. Cromosomes

L'ADN del nucli serà una unitat anomenada cromosoma. Cada nucli conté 46 cromosomes. A més de contenir una col·lecció d'ADN, els cromosomes també contenen proteïnes. Aquesta combinació d'ADN i proteïnes en els cromosomes es coneix com a cromatina. L'ADN dels cromosomes emmagatzema informació sobre les característiques de cada individu, com el tipus de cabell, l'alçada, el color dels ulls, etc. Els cromosomes també emmagatzemen informació i instruccions sobre la divisió cel·lular, el desenvolupament dels éssers vius i la reproducció.

4. Nuclèol

El nuclèol és la part del nucli cel·lular que és sòlida i no està equipada amb una capa o membrana protectora a l'exterior. Aquesta part del nucli conté ARN i proteïnes. Aquesta part serveix per regular la síntesi de ribosomes. Quan es produeix el procés de divisió cel·lular, el nuclèol desapareixerà. Però un cop finalitzat el procés, aquesta part del nucli cel·lular es torna a formar.

5. Nucleoplasma

El nucleoplasma és la part del nucli cel·lular que té forma de gel i es troba entre les capes de l'embolcall nuclear. Aquesta part també es coneix sovint com a carioplasma i serveix com a coixí protector o addicional per a altres parts del nucli cel·lular perquè no es faci malbé fàcilment. Una altra funció del nucleoplasma és mantenir la forma del nucli. [[articles-relacionats]] La funció del nucli i cadascuna de les seves parts té un paper molt important per a la supervivència dels humans i d'altres organismes. Si fins i tot una de les seves funcions s'interromp, les cèl·lules no podran sobreviure correctament i, finalment, seran danyades. Això és el que provocarà malalties al cos.